INFORMACE O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPOLEČNOSTI WAX IN THE CITY GMBH

Je pro nás důležitá ochrana Vašeho soukromí při zpracovávání osobních údajů v rámci našich webových stránek (dostupných na www.wax-in-the-city.com) a mobilní aplikace WAX IN THE CITY Q (dále jen „Aplikace“). Vaše osobní údaje shromažďujeme, zpracováváme a používáme výhradně v souladu s níže popsanými zásadami a v souladu s příslušnými právními předpisy na ochranu osobních údajů.
Není-li dále výslovně stanoveno jinak, pak veškeré procesy zpracování osobních údajů uvedené v těchto informacích o ochraně osobních údajů na našich webových stránkách platí jak pro užívání našich webových stránek, tak naší Aplikace.

1. Obchodní firma a kontaktní údaje osoby odpovědné za zpracování osobních údajů
Tyto informace o ochraně osobních údajů platí pro zpracování osobních údajů správcem, společností:
WAX IN THE CITY GmbH
Lindower Straße 18
13347 Berlin
Tel: +49 (30) 8145202-0
datenschutz@wax-in-the-city.com
www.wax-in-the-city.com
(dále jen „WAX IN THE CITY“ nebo „my“).

2. Shromažďování a uchovávání osobních údajů a účel a způsob jejich využití

a) Při návštěvě webových stránek
Při návštěvě webových stránek www.wax-in-the-city.com budou prohlížečem používaným Vaším koncovým zařízením automaticky odesílány informace na server našich webových stránek. Tyto informace budou dočasně uloženy v tzv. Logfile. Následující informace přitom budou (bez Vašeho dalšího zásahu) takto zaznamenány a uloženy až do jejich automatického výmazu dle příslušných právních předpisů na ochranu osobních údajů:
• IP adresa odesílajícího počítače,
• datum a čas návštěvy,
• jméno a URL načtených dat,
• webová stránka, ze které byly stránky navštíveny (referer URL),
• použitý prohlížeč a případně operační systém Vašeho počítače a název vašeho poskytovatele přístupu (access provider),
• při použití Aplikace informacemi navíc jsou: typ zařízení, verze operačního systému, jazykové nastavení a unikátní identifikační číslo mobilního zařízení.
Uvedené údaje zpracováváme pro následující účely:
• zajištění plynulého připojení k webovým stránkám,
• zajištění komfortního užívání našich webových stránek,
• vyhodnocení bezpečnosti a stability systému, a
• pro další administrativní účely.
Právním základem pro zpracování osobních údajů je čl. 6 odst. 1 věta první písm. f) GDPR. Náš oprávněný zájem vyplývá z výše uvedených účelů shromažďování údajů. Shromážděné údaje nikdy nevyužíváme za účelem profilování.
Při návštěvě našich webových stránek používáme analytické služby a cookies. Podrobnější informace naleznete níže.

b) Při přihlášení k našemu Newsletteru
V případě Vašeho výslovného souhlasu dle čl. 6 odst. 1 věty první písm. a) GDPR použijeme Vaše jméno a Vaši e-mailovou adresu k tomu, abychom Vám pravidelně zasílali náš Newsletter. K přijetí Newsletteru stačí uvedení e-mailové adresy.
Zrušení odběru je možné kdykoliv, a to například prostřednictvím odkazu na konci každého Newsletteru. Žádost o ukončení odběru můžete kdykoliv zaslat také e-mailem na adresu info@wax-in-the-city.com.

c) Při využití našeho kontaktního formuláře
Nabízíme Vám možnost kontaktovat nás prostřednictvím kontaktního formuláře dostupného na našich webových stránkách. K tomu je zapotřebí uvést platnou e-mailovou adresu, abychom věděli, kdo žádost zaslal a abychom na ni mohli odpovědět. Dobrovolně můžete poskytnout též další údaje.
Zpracování údajů za účelem navázání kontaktu s námi probíhá v souladu s čl. 6 odst. 1 větou první písm. a) GDPR na základě Vašeho dobrovolně uděleného souhlasu. Osobní údaje shromážděné v rámci kontaktování budou po vyřízení Vaší žádosti v souladu s právními předpisy vymazány.

d) Při využití Aplikace
Máte možnost stáhnout si naši Aplikaci. Pro plné využití všech funkcí Aplikace je nutné, abyste si v Aplikaci založili účet, nebo se přihlásili prostřednictvím svého stávajícího účtu na Google nebo na Facebooku.

aa) Registrace
K provedení Vaší registrace za účelem založení osobního účtu v rámci Aplikace je nutné uvést Vaše křestní jméno a příjmení, platnou e-mailovou adresu, heslo a Vaše pohlaví. Za účelem identifikace a dokončení Vaší registrace zašleme na Vámi uvedenou e-mailovou adresu ověřovací odkaz. Po dokončení Vaší registrace si ve svém profilu případně můžete uložit své zákaznické číslo (je-li dostupné). Využíváte-li služby WAX IN THE CITY poprvé nebo si zákaznické číslo neuložíte, bude Vám v rámci Vaší první objednávky zákaznické číslo automaticky přiděleno.
Vaše výše uvedené údaje zpracováváme za účelem plnění smlouvy o používání Aplikace uzavřené mezi námi a Vámi. Právní základ pro toto zpracování údajů spočívá v čl. 6 odst. 1 věty první písm. b) GDPR.

bb) Přihlášení přes Google nebo Facebook
Dále máte možnost se autentifikovat, zaregistrovat, a případně přihlásit prostřednictvím Vašeho stávajícího profilu na Facebooku (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko) nebo Googlu (Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow St Dublin 4, Irsko). Pro tyto účely naleznete na registrační nebo přihlašovací stránce odpovídající tlačítka (pluginy) Facebooku a Google („Přihlášení přes Facebook“ a „Přihlášení přes Google“). Kliknutím na příslušné tlačítko a potvrzením, že informace pro přihlášení mohou být sdíleny s Facebookem nebo Googlem, se otevře nové okno, ve kterém se musíte přihlásit s využitím Vašich přihlašovacích údajů pro Facebook nebo Google. Tím bude vytvořeno přímé spojení se servery Facebooku nebo Googlu. Pro USA bylo vydáno Prováděcí rozhodnutí Komise o odpovídající úrovni ochrany poskytované štítem EU-USA na ochranu soukromí (EU/US-Privacy Shield), podle kterého jsou Facebook a Google certifikováni. Prostřednictvím propojení obdrží Facebook, případně Google informaci, že jste navštívili danou stránku naší Aplikace (včetně Vaší IP adresy), a to i v případě, že nemáte profil na Facebooku nebo Google, nebo na Facebooku, případně Google, nejste právě přihlášeni na Vašem koncovém zařízení. Další informace ohledně zpracování Vašich údajů naleznete v podmínkách ochrany osobních údajů Facebooku, případně Googlu.
Poté, co jste se úspěšně přihlásili, Vám bude sděleno, které údaje pro autentifikaci v rámci registračního, případně přihlašovacího procesu, nám budou předány. V případě Googlu mezi ně patří Vaše jméno, Vaše e-mailová adresa, Vaše jazykové nastavení, a Váš profilový obrázek. V případě Facebooku se může jednat také o poskytnutí Vašich profilových obrázků, uživatelských jmen Vašich přátel a jejich seznamu přátel (jsou-li tyto údaje ve Vašem nastavení soukromí na Facebooku označeny jako „veřejné“). Pokud jste s tímto předáním údajů souhlasili, budou předané údaje vyplněny pouze do políček potřebných k registraci (jméno a e-mailová adresa). Pouze v případě, že udělíte souhlas s použitím předaných údajů potřebných k registraci, použijeme tyto údaje (jméno a e-mailová adresa) k účelům uvedeným v bodě 2 výše. Právním základem tohoto zpracování údajů je Váš souhlas dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Pokud chcete propojení s Facebookem případně Googlem zrušit, obraťte se na daného poskytovatele, nebo změňte příslušné nastavení ve Vašem profilu.

cc) Objednávka služeb
Pokud jste se přihlásili, můžete si objednávat služby v naší Aplikaci. Abychom mohli zpracovat Vaši objednávku, ukládáme druh a čas požadovaného termínu a předáváme údaje o Vaší objednávce a Vaše zákaznické údaje zvolenému studiu WAX IN THE CITY. Abychom mohli co nejlépe vyhovět Vašim požadavkům a potřebám a optimálně o Vás při Vaší návštěvě studia WAX IN THE CITY pečovat, ukládáme historii Vašich objednávek v Aplikaci a v zákaznickém systému jednotlivých Vámi navštívených studií WAX IN THE CITY.
Právním základem pro zpracování údajů za účely objednávání je čl. 6 odst. 1 věta první písm. b) GDPR. Ukládání historie Vašich objednávek probíhá na základě našeho oprávněného zájmu (čl. 6 odst. 1 věta první písm. f) GDPR) poskytnout Vám komplexní služby.

dd) Digitální věrnostní program – Waxing Card
Pokud si v Aplikaci aktivujete náš digitální věrnostní program (dále jen „Waxing Card“), bude Vašemu uživatelskému profilu přiděleno osobní identifikační číslo (dále jen „Waxing Card číslo“), které je potřebné ke spárování studií WAX IN THE CITY s Vaším uživatelským profilem. Jakmile navštívíte některé ze studií WAX IN THE CITY poprvé po aktivaci Vaší Waxing Card, bude Vám pro účely fakturace daným studiem přiděleno ještě tzv. „franšízové číslo“.
Pokud jste si v Aplikaci aktivovali Waxing Card a objednáte si v Aplikaci služby nebo Waxing Card předložíte na mobilním zařízení při nákupu produktů a/nebo služeb ve studiu, obdržíte Waxing Card body v souladu s našimi Podmínkami účasti. Studio WAX IN THE CITY pak sdílí s WAX IN THE CITY informace o tom, jaké služby a produkty jste si kdy zakoupili a za jakou cenu (dále jen „Údaje věrnostního programu“). WAX IN THE CITY tyto informace ukládá, vypočítává odpovídající počet bodů a vede Vaše bodové konto. Pokud Vaše body uplatníte, obdrží studio, u kterého chcete body uplatnit, od WAX IN THE CITY Váš aktuální bodový stav a předá počet uplatněných bodů zpět.
Vaši Waxing Card můžete kdykoliv zrušit nebo případně v Aplikaci deaktivovat tím, že odešlete e-mail na info@wax-in-the-city.com. V takovém případě Vaše Waxing Card body nenávratně smažeme.
Právním základem pro zpracování osobních údajů v rámci věrnostních programů je čl. 6 odst. 1 věta první písm. b) GDPR.
Váš účet v Aplikaci (včetně Waxing Card) můžete kdykoliv vymazat. Pokud Váš účet v Aplikaci vymažete, vymaže WAX IN THE CITY údaje z Vašeho profilu, nevztahují-li se na ně archivační doby podle platných obchodněprávních a daňových a účetních právních předpisů (zejm. údaje z věrnostního programu). V případě, že se na ně tyto předpisy vztahují, budou údaje uchovávány WAX IN THE CITY a příslušným studiem WAX IN THE CITY až do uplynutí dané archivační doby (nejpozději 10 let). Vaše údaje dále vymažeme, pokud jste Váš účet v Aplikaci nepoužili déle než 10 let.

e) Waxing Shop
Využíváte-li náš Waxing Shop a pověříte nás k zaslání produktů nebo poukázek, budou Vaše osobní údaje použity výlučně ke splnění uzavřené kupní smlouvy, tedy k doručení Vámi objednaných produktů nebo poukázek na Vámi zadanou adresu, jsou-li tyto údaje nezbytné pro založení, formování nebo změnu smluvního vztahu (podstatné údaje).
Právním základem pro zpracování osobních údajů je v tomto případě čl. 6 odst. 1 věta první písm. b) GDPR. Shromažďujeme pouze údaje nezbytné k tomu, abychom Vám mohli poskytnout příslušnou službu, případně zpracovat Vaši objednávku. Poskytnutí dalších informací je dobrovolné.

3. Předání údajů
Vaše osobní údaje nebudou předávány třetím stranám k jiným účelům, než je uvedeno níže.
Vaše osobní údaje předáváme třetím stranám pouze pokud:
• k tomu poskytnete výslovný souhlas dle čl. 6 odst. 1 věta první písm. a) GDPR;
• předání je nutné k ochraně našich oprávněných zájmů nebo oprávněných zájmů třetích osob podle čl. 6 odst. 1 věta první písm. f) GDPR a není důvod předpokládat, že Váš zájem na tom, abychom údaje nepředávali, nad tímto zájmem převažuje;
• předání je nutné ke splnění právní povinnosti dle čl. 6 odst. 1 věta první písm. c) GDPR;
• je to právně přípustné a dle čl. 6 odst. 1 věta první písm. b) GDPR nutné pro splnění účelu smlouvy.

4. Cookies
Když navštívíte naše internetové stránky, uložíme informace na Vašem koncovém zařízení ve formě Cookies. Cookies jsou malé súbory, která jsou z internetového serveru přenesena do Vašeho prohlížeče a uložena na Váš pevný disk v koncovém zařízení. Do Cookies jsou uloženy informace, které vyplynou v souvislosti s použitým koncovým zařízením. To ale neznamená, že takto bezprostředně zjistíme Vaší identitu. Pojem „Cookies“ užíváme v těchto informacích pro veškeré soubory, které shromažďují údaje tímto způsobem.
Užití Cookies slouží jednak k tomu, abychom pro Vás mohli lépe utvářet naši nabídku. Proto užíváme tzv. Session-Cookies, které umožňují rozeznat, že jste na našich webových stránkách jednotlivé stránky již navštívili. Tyto Session-Cookies budou po opuštění našich stránek automaticky vymazány. Dále užíváme dočasné Cookies pro optimalizaci uživatelsky přívětivého rozhraní, které budou uloženy na Vašem koncovém zařízení pouze po určitou stanovenou dobu. Navštívíte-li naše stránky za účelem užívání našich služeb znovu, bude automaticky rozpoznáno, že jste nás již navštívili a jaká zadání a nastavení jste použili, abyste je nemuseli zadávat znovu.
Dále využíváme Cookies k vedení statistik o návštěvách našich webových stránek za účelem optimalizace naší nabídky a za účelem tzv. retargetingu – cílené nabídky (viz článek 5 „Analytické nástroje“ a článek 6 „Marketing“). Tyto Cookies nám umožňují při Vaší další návštěvě našich webových stránek automaticky zjistit, že jste je již navštívili. Tyto Cookies budou po určité době automaticky vymazány.
Na našich webových stránkách budou využívány dále uvedené Cookies.
· Nezbytné: Nezbytné Cookies pomáhají řádnému užívání webových stránek tím, že umožňují základní funkce jako je navigace na stránkách a přístup k zabezpečeným oblastem webových stránek. Webové stránky nemohou bez těchto Cookies správně fungovat.
Název Účel Doba uložení Typ

· Preference: Preferenční Cookies umožňují internetovým stránkám získávat informace, které ovlivňují způsob, jak se internetové stránky chovají a jak vypadají, jako např. Vámi zvolený jazyk nebo oblast, kde se nacházíte.
Název Účel Doba uložení Typ

· Statistiky: Statistické Cookies pomáhají vlastníkům webových stránek pochopit, jak návštěvníci s webovými stránkami pracují, a to tak, že jsou informace anonymně shromažďovány a ohlašovány.
Název Účel Doba uložení Typ

· Marketing: Marketingové Cookies jsou užívány ke získávání návštěvníků webových stránek. Cílem je zacílení reklamy a vyhodnocení efektivity našich kampaní.
Název Účel Doba uložení Typ

Při návštěvě našich webových stránek Vás žádáme o Váš souhlas s využitím všech Cookies, které nejsou nezbytně nutné pro provozování našich webových stránek. Naše webové stránky samozřejmě můžete navštívit, aniž byste Cookies akceptovali. V našich nastaveních Cookies můžete spravovat a vybírat, ke kterým Cookies nám chcete dát svůj souhlas.
Nechcete-li, aby Vaše koncové zařízení bylo při další návštěvě znovu rozpoznáno, můžete užití Cookies odmítnout tím, že ve svém prohlížeči změníte nastavení na „odmítnout Cookies“. Příslušný postup naleznete v návodu k obsluze Vašeho prohlížeče. Pokud užití Cookies odmítnete, mohou nastat jistá omezení uživatelnosti některých oblastí našich webových stránek.
Údaje, které získáváme a užíváme prostřednictvím Cookies, budou zpracovány pro analýzu našich webových stránek, pro marketingová opatření a pro funkcionalitu našich webových stránek (viz článek 5).

5. Analytické nástroje
Níže uvedená a námi používaná sledovací opatření jsou prováděna na základě Vašeho dobrovolně uděleného souhlasu. Prostřednictvím použitých sledovacích opatření chceme zajistit utváření obsahu webových stránek odpovídajícího aktuálním potřebám a jejich nepřetržitou optimalizaci. Nad rámec uvedeného Vám díky nim můžeme dávat personalizovaná doporučení na základě Vašeho chování. Sledovací opatření používáme také ke statistickému zaznamenávání používání našich webových stránek a k optimalizaci naší nabídky. Poskytnutí těchto údajů není předepsáno zákonem ani smluvně a není nezbytné pro uzavření smlouvy. Tyto osobní údaje nejste povinni poskytovat.

a) Použití Google Analytics
Za účelem zajištění utváření obsahu našich webových stránek podle aktuálních potřeb a k jejich nepřetržité optimalizaci používáme Google Analytics, webovou analytickou službu poskytovanou společností Google Ireland Limited ((www.google.de/intl/de/about) (Gordon House, Barrow St Dublin 4, Irsko, dále jen „Google“), a to na základě čl. 6 odst. 1 věty první písm. f) GDPR. V této souvislosti jsou vytvářeny pseudonymizované uživatelské profily a používány Cookies. Tyto zájmy jsou oprávněné ve smyslu výše uvedeného nařízení. Informace o Vašem používání této internetové stránky získané prostřednictvím Cookies, jako např.:
• typ prohlížeče / verze prohlížeče,
• používaný operační systém,
• referer URL odkaz (dříve navštívená stránka),
• IP adresa,
• čas požadavku serveru,
jsou přeneseny na server Google v USA a tam uloženy. Pro USA bylo vydáno Prováděcí rozhodnutí Komise o odpovídající úrovni ochrany poskytované štítem EU-USA na ochranu soukromí (EU/US-Privacy Shield), podle kterého je Google certifikován. Tyto informace se využívají k vyhodnocení využívání webových stránek, k sestavování zpráv o činnosti na webových stránkách a k poskytování dalších služeb souvisejících s užíváním služeb spojených s užíváním webových stránek a internetu za účelem průzkumu trhu a k oprávněnému utváření obsahu těchto webových stránek. Tyto informace mohou být sále předávány třetím stranám, vyžadují-li to právní předpisy nebo pokud tyto třetí strany zpracovávají tyto osobní údaje na základě příkazu či smlouvy. Vaše IP adresa nebude za žádných okolností společností Google spojena s dalšími údaji.
Instalací Cookies můžete zabránit odpovídajícím nastavením příslušného softwaru prohlížeče; rádi bychom však zdůraznili, že v takovém případě nebude možné využívat všech funkcí těchto webových stránek. Dále můžete shromažďování údajů generovaných prostřednictvím Cookies a vztahujících se k Vašemu užívání webových stránek (včetně Vaší IP adresy) a zpracování těchto údajů společností Google zabránit stažením a instalací tzv. Browser-Add-on.
Alternativně k Browser-Add-on, zejména pro prohlížeče v mobilních zařízeních, můžete zabránit Google Analytics ve shromažďování údajů kliknutím na tento odkaz. Nastaví se tak tzv. Opt-out-Cookie, který zabraňuje budoucímu shromažďování Vašich údajů při návštěvě těchto webových stránek. Opt-out-Cookie nastavení platí pouze v tomto prohlížeči a pouze pro naše internetové stránky a bude uloženo ve Vašem koncovém zařízení. Pokud v tomto prohlížeči odstraníte soubory Cookies, musíte Opt-out-Cookie nastavit znovu.
Další informace o ochraně údajů v souvislosti se službou Google Analytics naleznete v nápovědě Google Analytics.

b) Bugsnag
Naše Aplikace využívá analytickou službu společnosti Bugsnag Inc., 10 Sutter St, Suite 1000, San Francisco, CA 94104, USA (dále jen „Bugsnag“). Bugsnag nám umožňuje rychle identifikovat chyby v Aplikaci, které vedly k selhání. Pokud dojde k chybě, když jste přihlášeni do Aplikace, je do Bugsnag automaticky odeslán protokol o chybě včetně Vašeho přiděleného uživatelského ID, aby mohlo dojít k vyhodnocení chyby. Bugsnag nemůže na základě odeslaného uživatelského ID identifikovat Vaši osobu. Uživatelské ID nám však umožňuje s Vámi navázat kontakt v případě, že dojde k nepředvídatelné chybě. Právním základem pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Oprávněným zájmem je zájem na opravě chyb a problémů s funkčností naší Aplikace. Bugsnag je certifikován v rámci štítu EU/US Privacy Shield. Další informace o ochraně údajů v souvislosti s Bugsnag najdete zde.


6. Marketing

Pokud v souvislosti s prodejem produktů nebo služeb obdržíme Vaši e-mailovou adresu a nevznesete námitku, vyhrazujeme si rovněž právo zasílat Vám prostřednictvím e-mailu pravidelné informace o našich vlastních podobných službách nebo produktech, neboť toto představuje oprávněný zájem WAX IN THE CITY.
Proti takovému využití Vaší e-mailové adresy můžete kdykoli podat námitku zasláním
e-mailu na adresu datenschutz@wax-in-the-city.com nebo prostřednictvím odkazu uvedeného za tímto účelem v reklamním e-mailu.
Dále provádíme tzv. retargeting (cílenou reklamu). V online marketingu se pod pojmem retargeting rozumí postup, při kterém jsou návštěvníci webových stránek nebo aplikací označeni a poté pseudonymizovanou formou osloveni na jiných webových stránkách s cílenou reklamou. Uživatelé webových stránek nebo Aplikace jsou pseudonymně označeni, a to tak, že je lze na této platformě nebo na jiných webových stránkách znovu rozpoznat. Z těchto informací jsou vytvářeny pseudonymizované uživatelské profily. Pseudonymizované uživatelské profily nejsou sloučeny s údaji o nositeli pseudonymu. Cílem tohoto procesu je opětovně upozornit uživatele, který již projevil zájem o určitou platformu nebo o určitý produkt, na tuto platformu nebo produkt, a tím zvýšit relevanci reklamy a potažmo počet kliků a konverzí (např. počet objednávek). K retargetingu používáme dočasné Cookies s určitou dobou platnosti. Další informace naleznete v článku 4 těchto informací o ochraně osobních údajů. Vaše pseudonymní osobní údaje můžeme kombinovat s jinými pseudonymními údaji, které získáváme z jiných zdrojů, a používat je ke zlepšení a personalizaci reklam a marketingových aktivit, které jsou pro Vás určeny.
Pokud si nepřejete, abychom shromažďovali údaje týkající se Vaší návštěvy naší platformy a využívání našich služeb, aplikací a nástrojů, můžete proti tomuto postupu kdykoli s účinkem do budoucna projevit nesouhlas, a to deaktivací Cookies v nastavení Vašeho prohlížeče nebo zařízení.

a) Google Ads Conversion
Na našich webových stránkách dále využíváme online reklamní službu Google Ads a v tomto rámci službu Google-Analytics s názvem Conversion-Tracking (vyhodnocování návštěvnosti). Zpracování probíhá na základě čl. 6 odst. 1 věty první písm. f) GDPR na základě oprávněného zájmu cílené reklamy a analýzy účinnosti a efektivity takové reklamy.
Pokud vstoupíte na naše internetové stránky přes reklamu na Google, Google Ads uloží do Vašeho koncového zařízení Cookies. Tyto Cookies mají omezenou platnost a nepoužijí se k osobní identifikaci. Navštívíte-li některé z našich webových stránek a Cookie dosud nevypršelo, můžeme my i Google rozpoznat, že jste na reklamu klikli a byli tak na tuto stránku přesměrováni. Každý zákazník Google Ads obdrží unikátní Cookies. Neexistuje tak možnost, že by bylo přes webové stránky zákazníků Ads možné Cookies sledovat. Ani my neshromažďujeme a nezpracováváme při uvedených reklamních opatřeních žádné osobní údaje, ale dostáváme od společnosti Google pouze statistická vyhodnocení. Na základě těchto vyhodnocení zjistíme, která z použitých reklamních opatření jsou zvláště efektivní. Z používání reklamních prostředků neobdržíme žádné další údaje, a zejména nemůžeme na základě těchto informací uživatele identifikovat.
Instalaci Cookies můžete zabránit odpovídajícím nastavením softwaru prohlížeče. Rádi bychom však zdůraznili, že v takovém případě nebude možné využívat všechny funkce těchto webových stránek. Personalizovanou reklamu můžete dále deaktivovat v nastavení reklamy na Googlu. Návod naleznete zde.
Další informace a informace společnosti Google o ochraně osobních údajů naleznete zde.

b) Použití Facebook Pixel a Facebook Conversion
Na této internetové stránce je implementován nástroj pro sledování „Facebook Pixel“ společnosti Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko („Facebook“). Facebook Pixel slouží k prezentaci personalizovaných reklam návštěvníkům těchto webových stránek v rámci sociální sítě Facebook nebo při návštěvě webových stránek, jež jsou součástí reklamní sítě Facebook, a to na základě informací o jejich užívání („Facebook- reklamy“). Zpracování probíhá na základě čl. 6 odst. 1 věty první písm. f) GDPR na základě oprávněného zájmu cílené reklamy a analýzy účinnosti a efektivity takové reklamy. Při návštěvě webových stránek může tento nástroj způsobit, že se určité informace uloží do souborů Cookies na Vašem koncovém zařízení a spustí se přenos určitých informací na server Facebook v USA. Pro USA bylo vydáno Prováděcí rozhodnutí Komise o odpovídající úrovni ochrany poskytované štítem EU-USA na ochranu soukromí (EU/US-Privacy Shield), podle kterého je Facebook certifikován.
Facebook Pixel je programový kód implementovaný na těchto webových stránkách. Při návštěvě webových stránek může tento programový kód způsobit, že se určité informace uloží do souborů Cookies na vašem koncovém zařízení a spustí se přenos určitých informací na společnost Facebook. Sem patří jednak takové informace, které jsou technicky podmíněně generovány při návštěvě webových stránek prostřednictvím hypertextového odkazu (HTTP), například Vaše IP adresa. Dále sem mohou spadat další informace, které jsou již uloženy v souborech Cookies na Vašem koncovém zařízení, například vaše uživatelské ID na Facebooku. Při návštěvě webových stránek může Facebook tím pádem rozpoznat, že jste tyto internetové stránky navštívili a jaký obsah jste navštívili. Pokud máte uživatelský účet na Facebooku, může Facebook tyto informace přiřadit Vašemu uživatelskému účtu.
Vyhodnocení údajů prostřednictvím Facebooku nám umožňuje určit, jak se uživatelé webových stránek na těchto stránkách pohybovali (User Tracking). Kromě toho je možné sledovat, kteří uživatelé provedli na webových stránkách konverzi nebo jinou činnost (Conversion Tracking). Na základě těchto údajů lze také vytvářet segmenty pro zobrazení reklamy určené cílové skupině (retargeting).
Bližší informace o shromažďování a užívání osobních údajů prostřednictvím Facebooku, jakož i Vaše související práva a možnosti nastavení pro ochranu Vašeho soukromí naleznete v informacích o ochraně osobních údajů společnosti Facebook.
Shromažďování údajů pro tyto účely můžete zabránit instalací Add-Ons do Vašeho prohlížeče a/nebo deaktivací Cookies v nastavení Vašeho prohlížeče nebo zařízení.

7. Knihovna skriptů a fontů
Abychom mohli prezentovat obsah našich webových stránek správným a graficky odpovídajícím způsobem ve všech prohlížečích, používáme knihovny skriptů a fontů, jako např. Google Fonts a Bootstrap CDN (Content Delivery Network) společnosti StackPath, LLC, 2021 McKinney Ave. Suite 1100, Dallas, TX 75201.
Pokud jste si tyto knihovny dosud nestáhli navštívením jiných webových stránek, budou přeneseny do mezipaměti (Cache) Vašeho prohlížeče, aby nedocházelo k jejich opakovanému stahování. Při vyvolání knihovny skriptů nebo fontů se automaticky naváže spojení s operátorem knihovny. Je možné, že provozovatel příslušných knihoven přitom shromažďuje Vaše osobní údaje (např. Vaši IP adresu).
Další informace naleznete v informacích o ochraně osobních údajů provozovatelů knihoven Google a Stackpath.

8. Bezpečnost
Při návštěvě webových stránek používáme rozšířený postup SSL (Secure Socket Layer) ve spojení s nejvyšší úrovní šifrování podporovanou Vaším prohlížečem. Zpravidla se jedná o 256bitové šifrování. Zda je jednotlivá webová stránka přenášena v šifrované podobě, poznáte tak, že uvidíte symbol klíče nebo zámku na spodní liště Vašeho prohlížeče.
Kromě toho jsme přijali technická a administrativní bezpečnostní opatření k ochraně Vašich osobních údajů před ztrátou, zničením, manipulací a neoprávněným přístupem. Všichni naši zaměstnanci a poskytovatelé služeb, kteří s námi spolupracují, jsou povinni dodržovat platné právní předpisy o ochraně osobních údajů. Naše bezpečnostní opatření podléhají neustálému procesu zlepšování a naše informace o ochraně osobních údajů se z času na čas revidují. Ujistěte se, prosím, že máte k dispozici jejich nejnovější verzi.

9. Práva subjektu údajů
Máte právo:
• dle čl. 15 GDPR si vyžádat informace o Vašich námi zpracovávaných osobních údajích;
• dle čl. 16 GDPR požádat o neprodlenou opravu svých nesprávných nebo neúplných osobních údajů, které jsou u nás uloženy;
• dle čl. 17 GDPR požádat o vymazání svých osobních údajů, ledaže je jejich zpracování nutné k výkonu práva na svobodu projevu a informací, ke splnění zákonné povinnosti, z důvodů veřejného zájmu nebo k uplatnění, výkonu nebo obraně právních nároků. Pokud jsme Vaše osobní údaje zveřejnili, jsme povinni s ohledem na dostupné technologie a technické možnosti informovat odpovědné osoby, které zpracovávají Vaše osobní údaje, že jste požádali o smazání všech odkazů na tyto osobní údaje nebo jejich kopií či replikací;
• dle čl. 18 GDPR požádat o omezení zpracování Vašich osobních údajů, pokud zpochybňujete jejich správnost, jejich zpracování je neoprávněné, ale odmítáte jejich výmaz a my tyto údaje již nepotřebujeme, ale Vy tyto údaje potřebujete k uplatnění, výkonu nebo obraně právních nároků, nebo jste v souladu s čl. 21 odst. 1 GDPR vznesli námitku proti jejich zpracování;
• dle čl. 20 GDPR získat své osobní údaje, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, nebo požadovat jejich předání jinému správci;
• dle čl. 7 odst. 3 GDPR kdykoli odvolat svůj souhlas, který jste nám udělil/a. Po takovém odvolání již v budoucnu nebudeme moci provádět zpracování údajů, které se zakládalo na tomto souhlasu, a
• dle čl. 77 GDPR podat stížnost u dozorového úřadu. Zpravidla se v tomto ohledu můžete obrátit na dozorový úřad v místě Vašeho obvyklého bydliště, v místě Vašeho výkonu práce nebo v místě sídla naší společnosti.

10. Právo vznést námitku
Budou-li Vaše osobní údaje zpracovávány na základě oprávněných zájmů podle čl. 6 odst. 1 věty první písm. f) GDPR, máte právo vznést proti takovému zpracování námitku v souladu s čl. 21 GDPR, jsou-li pro to důvody vyplývající z Vaší konkrétní situace, nebo pokud tato námitka směřuje proti přímé reklamě. V posledním případě máte obecné právo vznést námitku, které vyhovíme, bez nutnosti uvádět další důvody.
Chcete-li uplatnit své právo na odvolání souhlasu nebo vznést námitku, stačí napsat
e-mail na datenschutz@wax-in-the-city.com.

11. Změny těchto informací o ochraně osobních údajů
Tyto informace o ochraně osobních údajů jsou aktuálně platné.
Z důvodu dalšího vývoje našich webových stránek nebo z důvodu změn právních předpisů nebo úředních požadavků může být nezbytné provést v těchto informacích o ochraně osobních údajů změny. Aktuální znění informací o ochraně osobních údajů najdete vždy (také k vytištění) na našich webových stránkách pod https://wax-in-the-city.com/de/datenschutz-haftungsbeschraenkung.
Vyhotoveno: 14.01.2020
* * *